Algemene voorwaarden

Door bij Upgradelivin een product te bestellen, geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden van Upgradelivin vindt u hieronder.


1. PRIJZEN

We maken de meubels zelf, er is geen tussenhandel, daardoor kunnen we alles scherp prijzen. Voor de gevolgen van eventuele typefouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Upgradelivin behoudt zich het recht voor eventueel prijzen te wijzigen.


2. BETALING

Zodra u akkoord bent voor de opdracht sturen wij via de email een officiële opdrachtbevestiging/factuur. Deze dient u goed door te nemen en eventuele aanpassingen of correcties tevens via de email aan ons kenbaar te maken. Als u akkoord bent met de opdrachtbevestiging/factuur dient u de afgesproken aanbetaling te betalen. Zodra de aanbetaling in goede orde is ontvangen, gaat de productie van start.

Betaling d.m.v. contante betaling of pin bij aflevering. Upgradelivin bezorgt door heel Nederland bij u thuis (m.u.v. De Waddeneilanden). U krijgt bericht van ons wanneer het product bij u wordt thuisbezorgd. Hiervoor wordt met u een afspraak gemaakt wanneer het u uitkomt.

Als u voor contante betaling kiest, betaalt u bij ontvangst contant aan de chauffeur, kiest u voor een pinbetaling dan kunt u ook pinnen bij de chauffeur.

Betaling bij afhalen van de artikelen. U betaalt de producten wanneer u ze bij ons komt afhalen, dit kan alleen contant of per pin.

Wanneer de artikelen gereed zijn neemt Upgradelivin contact met u op om een afhaal afspraak te maken. Voor meer informatie over de adresgegevens klikt u op contact


3. LEVERTIJDEN

De levertijden van artikelen worden hieronder vermeld. Dit zijn altijd levertijden bij benadering. Hieronder treft u richtlijnen van de levertijden. U kunt contact opnemen met Upgradelivin om zich te laten informeren over de levertijden van het bestelde product.

* Meubels op maat gemaakt – 8 tot 10 weken

* Uit voorraad – direct leverbaar


4. ANNULERINGEN

De levering van het product dient 90 werkdagen na uw bestelling plaats te vinden. Wanneer dit niet gebeurt,  kunt u de koop ongedaan maken. Dit geldt niet als Upgradelivin met U een andere levertijd overeen komt.

Na de aanbetaling van het voorschot voor uw bestelling c.q. goederen is annulering niet meer mogelijk.


5. BEZORGEN

Upgradelivin bezorgt door heel Nederland bij u thuis (m.u.v. De Waddeneilanden), op de begane grond. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van uw woonplaats.

Meerprijs:
* Levering op etage/Verdiepingen (in overleg)

Wanneer de producten van uw bestelling gereed zijn, neemt een van onze medewerkers contact met u op om een bezorgafspraak te maken.

Wanneer er onjuistheden staan vermeld in de door Upgradelivin vermelde gegevens aan u, dienen deze z.s.m.  gemeld te worden.

Wanneer de klant de afspraak voor levering niet na komt, zullen de extra kosten die Upgradelivin moet maken,  doorberekend worden naar de klant.


6. GARANTIEVOORWAARDEN

De productgarantie is standaard 1 jaar. 

Deze garantie is alleen van toepassing voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten.

Upgradelivin waarborgt dat de meubelen in overeenstemming zijn met het contract. Zij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen.
Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout., kleurafwijkingen in een meubel door gebruik van meerdere houtsoorten en structuren in een meubel, alsook het “werken”van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De koper dient zorg te dragen voor het juiste klimaat (temperatuur ruimte en luchtvochtigheid) om het "werken" te minimaliseren. De verkoper kan hierover extra informatie verstrekken. Mits er onvolkomenheden ontstaan, zoals scheurvorming op lijmnaden, kunnen en mogen deze door de verkoper hersteld worden naar inzicht van de verkoper. De verkoper kan u informatie verstrekken over de behandelprocedure in deze.
Upgradelivin hanteert 0 tot 5 mm marge op de maatvoering van uw product.

In geval van geoliede meubelen lichten wij u altijd voor over de kwetsbaarheid van deze afwerking, zoals vlekgevoeligheid. Kiest u voor deze afwerking dan aanvaardt u daarmee de kenmerken van dit product en het onderhoud dat nodig is om de  meubels optimaal te houden. Upgradelivin licht u voor over dit onderhoud en levert olie mee bij de levering.

Houd er rekening mee dat hout altijd zal blijven werken. Voor eventuele toekomstige werkingen is Upgradelivin niet verantwoordelijk.

Normale slijtage valt niet onder deze garantie. De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.

Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.


6.1 SCHEUREN

Hout en zeker de boomstamtafel uit 1 deel is een natuurproduct. Scheuren en oneffenheden in kleur en vorm kunnen voorkomen en kunnen ook later verschijnen en weer wegtrekken. Een boomstamtafel is erg gevoelig voor weersveranderingen en met name het omgevingsvochtgehalte. Omdat de tafels een dwarsdoorsnede van 1 stam zijn ontstaan er na verloop van tijd mogelijk scheuren in het blad, dit is niet te voorkomen met de Nederlandse klimaatwisselingen tussen de seizoenen.
Later ontstane scheuren en oneffenheden zijn dan ook geen reden tot reclamatie. Om dit tot een minimum te beperken drogen wij de tafels zorgvuldig en brengen wij, waar nodig, in de breedte van de tafelbladen metalen pinnen aan. Een luchtbevochtiger helpt een stabiel klimaat te bewaren. 


7. PRIVACY

Uw persoonsgegevens zijn bij het doen van uw bestelling opgenomen in het klantenbestand van Upgradelivin. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens.


8. ADRESWIJZIGINGEN

Wanneer u van huisadres verandert door verhuizing, dient u Upgradelivin hiervan op de hoogte te stellen. Zolang Upgradelivin geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Upgradelivin bekende adres. Daardoor blijft u automatisch aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, geeft u toestemming  aan Upgradelivin om, ter controle, uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsregistratie.


9. AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten en fotomaterialen die gebruikt zijn op deze website komen alle toe aan Upgradelivin. Het zonder toestemming van Upgradelivin gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen zo nodig juridische stappen worden ondernomen.


10. KLEURGEBRUIK

Op het scherm kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten op de website zijn afhankelijk van de instellingen van uw monitor en grafische kaart. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de weergegeven kleuren in de website.


11. EIGEN ONTWERP

Indien u dit wenst kunt u een eigen ontwerp maken van een meubelstuk, u kunt dan bij ons langskomen om samen een ontwerp te maken of u stuurt ons een tekening van uw ontwerp via e-mail of per post.

Voor de afmetingen en ontwerp van een meubelstuk  bent u zelf verantwoordelijk, als na productie van het meubelstuk de afmetingen en het ontwerp volgens uw tekening zijn geproduceerd, kunt u hier verder geen rechten meer aan ontlenen, u bent dan verplicht het meubelstuk af te nemen en te betalen.