Algemene voorwaarden

Door bij Upgradelivin een product te bestellen, geeft u te kennen dat u met deze algemene voorwaarden akkoord gaat. De algemene voorwaarden van Upgradelivin vindt u hieronder.


1. PRIJZEN

Er is geen tussenhandel, daardoor kunnen we alles scherp prijzen. Voor de gevolgen van eventuele typefouten kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Upgradelivin behoudt zich het recht voor eventueel prijzen te wijzigen.


2. BETALING

Zodra u akkoord bent voor de opdracht sturen wij via de email een officiële opdrachtbevestiging/factuur. Deze dient u goed door te nemen en eventuele aanpassingen of correcties tevens via de email aan ons kenbaar te maken. Als u akkoord bent met de opdrachtbevestiging/factuur dient u de afgesproken aanbetaling te betalen.

Betaling d.m.v. contante betaling of pin bij afhaling.


3. LEVERTIJDEN

De levertijden van artikelen worden hieronder vermeld. Dit zijn altijd levertijden bij benadering. U kunt contact opnemen met Upgradelivin om zich te laten informeren over de levertijden van het bestelde product.


* Uit voorraad – direct leverbaar


4. ANNULERINGEN

Het is niet mogelijk om uw aankoop te annuleren.5. GARANTIEVOORWAARDENUpgradelivin waarborgt dat in overeenstemming zijn met het contract. Zij verklaart dat de meubelen stroken met hetgeen in de overeenkomst bepaald is, met de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen.
Worden niet als gebrek beschouwd, verkleuren van hout., kleurafwijkingen in een meubel door gebruik van meerdere houtsoorten en structuren in een meubel, alsook het “werken”van hout, voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De koper dient zorg te dragen voor het juiste klimaat (temperatuur ruimte en luchtvochtigheid) om het "werken" te minimaliseren. De verkoper kan hierover extra informatie verstrekken. Mits er onvolkomenheden ontstaan, zoals scheurvorming op lijmnaden, kunnen en mogen deze door de verkoper hersteld worden naar inzicht van de verkoper. De verkoper kan u informatie verstrekken over de behandelprocedure in deze.

Houd er rekening mee dat hout altijd zal blijven werken. Voor eventuele toekomstige werkingen is Upgradelivin niet verantwoordelijk.

Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling, vochtproblemen of beschadiging vervallen de garantie aanspraken.

Klachten op producten dienen direct na constatering daarvan te worden gemeld.


6 SCHEUREN

Hout en zeker de boomstamtafel uit 1 deel is een natuurproduct. Scheuren en oneffenheden in kleur en vorm kunnen voorkomen en kunnen ook later verschijnen en weer wegtrekken. Een boomstamtafel is erg gevoelig voor weersveranderingen en met name het omgevingsvochtgehalte. Omdat de tafels een dwarsdoorsnede van 1 stam zijn ontstaan er na verloop van tijd mogelijk scheuren in het blad, dit is niet te voorkomen met de Nederlandse klimaatwisselingen tussen de seizoenen.
Later ontstane scheuren en oneffenheden zijn dan ook geen reden tot reclamatie. Om dit tot een minimum te beperken drogen wij de tafels zorgvuldig en brengen wij, waar nodig, in de breedte van de tafelbladen metalen pinnen aan. Een luchtbevochtiger helpt een stabiel klimaat te bewaren. 


7. PRIVACY

Uw persoonsgegevens zijn bij het doen van uw bestelling opgenomen in het klantenbestand van Upgradelivin. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. U heeft te allen tijde recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens.


8. AUTEURSRECHTEN

Alle auteursrechten en fotomaterialen die gebruikt zijn op deze website komen alle toe aan Upgradelivin. Het zonder toestemming van Upgradelivin gebruiken van de inhoud van deze website is niet mogelijk. Hiertegen zullen zo nodig juridische stappen worden ondernomen.


9. KLEURGEBRUIK

Op het scherm kunnen de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. De kleurechtheid van de producten op de website zijn afhankelijk van de instellingen van uw monitor en grafische kaart. Er zijn daarom geen rechten te ontlenen aan de weergegeven kleuren in de website.